Διεύθυνση: Ευβοίας 184 Ζαρουχλέϊκα Πάτρα Αχαϊα 26332

Τηλέφωνo: 2610 315500

E-mail: info@epanda.gr