Διεύθυνση: Γλαύκου 124 Πάτρα Αχαϊα 26332

Τηλέφωνo: 2610 528544

E-mail: info@epanda.gr